(Bạc Liệu 30.1) TT Phúc : “Một từ khóa mới đã xuất hiện đó là ngành công nghiệp tôm VN và nêu rõ, mục tiêu này đặt ra đối với Bạc Liêu, Cà Mau cùng một số tỉnh khác một khát vọng phát triển to lớn…

… Đặt kỳ vọng Bạc Liêu trở thành trung tâm công nghiệp ngành tôm của cả nước, nhất là về con giống, thức ăn, chế phẩm và đặc biệt là chế biến, Thủ tướng đề nghị cần áp dụng mô hình biến đổi khí hậu trong nuôi tôm tận dụng thuận lợi về thời tiết và nhu cầu thị trường. Tỉnh cần giữ được nền tảng sản xuất sạch, giữ được chất lượng tôm. Phát triển ngành nông nghiệp và chuỗi giá trị tôm khép kín để chủ động kiểm soát tốt chất lượng và giảm giá thành…

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu có quy mô 418 ha, tổng vốn đầu tư 1.215 tỉ đồng. Khu phức hợp gồm nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính, sản xuất con giống, nhà máy chế biến, có diện tích 315 ha, tổng vốn đầu tư 1.000 tỉ đồng.

Nguồn: danviet.vn