(VNE 29.3) Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu quý 1/2019 ước tính đạt 58,51 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 17,05 tỷ USD, còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 41,46 tỷ USD, đến chiếm 70,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Quý 1 năm nay có 9 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 70,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Một số mặt hàng nông sản, thủy sản tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước, như thủy sản chỉ đạt 1,1 tỷ USD, tăng 2,3%; rau quả đạt 555 triệu USD, giảm 14,4%; cà phê đạt 500 triệu USD, giảm 26,9%; hạt điều đạt 371 triệu USD, giảm 21%…

Nguồn: vneconomy.vn/kim-ngach-xuat-nhap-khau-dat-tren-116-ty-usd-trong-quy-1-20190329130812305.html