(Dân Việt 31.1.19) ông Võ Huy Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội thanh long Bình Thuận cho biết, hiện nay bình quân mỗi ngày thanh long Bình Thuận xuất sang thị trường Trung Quốc khoảng 1.000 tấn.

Nguồn: danviet.vn/nha-nong/moi-ngay-nguoi-dan-trung-quoc-an-1000-tan-thanh-long-binh-thuan-952650.html