(TNC 9.7.2018) Theo Tổng Cục Thống kê, GDP 6 tháng năm 2018 của VN ước tính tăng 7,08% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, quý I tăng 7,45% và quý II tăng 6,79%, đạt mức tăng cao nhất của 6 tháng kể từ năm 2011 trở về đây. Trong mức tăng của toàn nền kinh tế, Nông lâm nghiệp và thuỷ sản đã đạt mức tăng trưởng 6 tháng năm nay cao nhất trong giai đoạn 2012 – 2018. Theo đó, khu vực nông lâm thuỷ sản tăng 3,39%, góp 9,7% vào mức tăng trưởng chung, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,07%, góp 48,9% và dịch vụ tăng 6,9%, góp 41,4%.

Nguồn: gso.gov.vn