fbpx

Ảnh minh họa

Trước những diễn biến phức tạp trong việc cạnh tranh thu mua, xuất khẩu thanh long trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị có liên quan về tình hình sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ quả thanh long, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tổ chức khảo sát, thống kê danh sách các doanh nghiệp, cơ sở, hộ kinh doanh thanh long và lực lượng thương lái thu mua thanh long trên địa bàn. Cụ thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố (có sản xuất thanh long) chỉ đạo các cơ quan chuyên môn (Phòng Kinh tế, Kinh tế hạ tầng; Chi cục Thuế) tổ chức rà soát, thống kê danh sách cụ thể (tên, địa chỉ, điện thoại…) các doanh nghiệp, cơ sở hộ kinh doanh thanh long. Thông qua đó rà soát, thống kê lực lượng thương lái thu mua thanh long cho doanh nghiệp (có hoặc không có địa điểm thu mua cố định) trên từng địa bàn.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh thống kê, rà soát các doanh nghiệp kinh doanh thanh long do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, danh sách doanh nghiệp nộp thuế tại Cục Thuế. Hiệp hội Thanh long Bình Thuận vận động các doanh nghiệp trong hiệp hội thống kê mạng lưới thu mua cung cấp hàng cho doanh nghiệp mình. Lực lượng quản lý thị trường trên từng địa bàn cùng phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện kết hợp thống kê rà soát với kiểm tra theo nhiệm vụ chuyên ngành.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị tại các địa bàn nhằm tuyên truyền vận động, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân sản xuất – kinh doanh thanh long thực hiện tốt các chỉ đạo của UBND tỉnh về sản xuất, kinh doanh thanh long bảo đảm an toàn; chính sách pháp luật trong kinh doanh; thực hiện các nghĩa vụ về thuế… Tuyên truyền vận động, khuyến khích các thương lái có vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển cây thanh long chủ trì cùng UBND các xã, thị trấn vận động các tổ, nhóm thanh long VietGAP nên cử đại diện để làm dịch vụ cung ứng thanh long của mình sản xuất đến làm việc trực tiếp với doanh nghiệp tiêu thụ nhằm hạn chế qua thương lái trung gian. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn vận động các trang trại, các HTX thanh long trên địa bàn nên thu hoạch và cung ứng trực tiếp cho doanh nghiệp tiêu thụ nhằm hạn chế qua thương lái trung gian. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các sở ngành liên quan, hiệp hội thanh long vận động các doanh nghiệp kinh doanh thanh long trên địa bàn tổ chức hệ thống cung ứng của riêng mình, không tranh mua thanh long của các thương lái ngoài hệ thống, qua đó hạn chế tình trạng giữa các doanh nghiệp tranh mua với nhau làm phá vỡ hệ thống đại lý cung ứng của nhau. Giữa doanh nghiệp, HTX, trang trại, tổ nhóm VietGAP, hộ kinh doanh cá thể, thương lái cần ký hợp đồng cam kết trách nhiệm mua bán với nhau. Đối với doanh nghiệp, ưu tiên mua trong hệ thống đại lý. Đối với trang trại, Tổ nhóm VietGAP, hộ kinh doanh cá thể, thương lái, ưu tiên bán sản phẩm cho doanh nghiệp trong hệ thống, trong hợp đồng cam kết. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường, thường xuyên phối hợp với các sở, ngành để thực hiện tốt việc quản lý đối với doanh nghiệp, thương lái mua bán thanh long trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và chủ động rà soát, nắm lại các đối tượng kinh doanh thanh long trên địa bàn quản lý. Yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Hiệp hội Thanh long Bình Thuận nghiêm túc triển khai thực hiện, định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

H.L

Call Now ButtonGọi ngay để được tư vấn