Nhãn chín muộn sang Hoa Kỳ-thị trường “kỹ tính”, đòi hỏi cao về chất lượng

(TNC 5.10) Xuất khẩu rau quả tháng 9/2019 ước đạt 295 triệu USD, đưa kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này 9 tháng lên 2,84 tỷ USD, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2018. Tinh chung tổng kim ngạch xuất khẩu ngành nông nghiệp 9 tháng năm 2019 đạt 30,02 tỷ USD, tăng 2,7% cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu nhóm nông sản giảm 7,2%; nhóm thuỷ sản giảm 2%; nhóm lâm sản tăng 18%. Năm thị trường lớn nhất của ngành nông nghiệp nước ta gồm: Trung Quốc chiếm 21,5%; Mỹ chiếm 21,2%; EU chiếm 11,9%; ASEAN chiếm 9,6% và Nhật Bản chiếm 8,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành. Ở chiều ngược lại, tổng giá trị nhập khẩu toàn ngành đạt 23,16 tỷ USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ. Như vậy, thặng dư thương mại của toàn ngành 9 tháng đạt gần 7 tỷ USD.

Nguồn: vneconomy.vn/xuat-khau-nong-nghiep-9-thang-dat-30-ty-usd-20191003082105214.html