Nông dân thu hoạch thanh long

(VTC News 9.6) Trong khoảng 1 tuần lễ trở lại đây, thanh long được thương lái thu mua tại vườn với giá 30.000 – 32.000 đồng/kg. Mức giá này cao gấp 4 lần so với giá bình quân đầu vụ chính 7.500 – 8.000 đồng/kg. Với mức giá hiện nay, 1ha thanh long đạt sản lượng bình quân 14-15 tấn, nông dân Bình Thuận lãi ròng không dưới 300 triệu đồng. Toàn tỉnh Bình Thuận hiện có khoảng 30.000 ha thanh long, tổng sản lượng trên 500.000 tấn/năm .
Ngoài thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 80% sản lượng thanh long, tỉnh Bình Thuận còn tìm kiếm thị trường mới ở Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước châu Âu.