(VTV.VN) Năm 2017, Hoa Kỳ đã cấp phép và nhập khẩu vú sữa của nước ta sau gần 10 năm đàm phán. Thanh long tươi lần đầu tiên được xuất khẩu sang Australia. New Zealand, một trong bảy thị trường khó tính cũng đã chấp nhận thanh long và xoài Việt Nam. Trước đó, xoài Cát chu đã được xuất sang Nhật Bản, chôm chôm xuất sang Pháp.

Ngành hàng rau quả đã mang về hơn 3,5 tỷ USD trong năm 2017, tăng hơn 43% so với cùng kỳ, trở thành ngôi sao sáng của cuộc đua xuất khẩu.

Nguồn: https://vtv.vn/kinh-te/trai-cay-ngoi-sao-sang-trong-cuoc-dua-xuat-khau-2017122913260553.htm

Call Now ButtonGọi ngay để được tư vấn