Phương tiện chở hàng nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu Bắc Phóng Sinh (Quảng Ninh)

(TNC 23.8) Trung Quốc đang ngày càng siết chặt thương mại nông sản theo hình thực trao đổi biên mậu, nâng cao hàng rào về kiểm dịch thực vật, với những quy định ngày càng khắt khe hơn đối với nông sản nhập khẩu. Trong 7 tháng đầu năm 2017, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc khoảng 1,2 triệu tấn nông sản với kim ngạch hơn 1,3 tỷ USD, trong đó rau quả tươi có nhãn mác đạt chuẩn VietGAP và GlobalGAP có vi trí xứng đáng trên các quày hàng giá cao.

Nguồn: http://ipsard.gov.vn/mobile/tID8850_Nhung-giai-phap-nang-tam-thuong-mai-nong-san-Viet-Trung.html