(TNC 30.12) Tính tới thời điểm này, giá trị kim nghạch xuất khẩu rau củ quả đã đat hơn 3,5 tỷ USD (tăng 43% so với năm 2016), vượt lúa gạo (2,66 tỷ USD), cà phê (3,21 tỷ USD) và cả dầu thô (2,6 tỷ USD). So với những năm đầu Việt Nam chỉ có một vài mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao (dệt may, da giày, than đá, dầu thô…) thì nay đã có trên 30 nhóm hàng xuất khẩu đạt giá trị kim ngạch từ 1 tỷ USD/năm trở lên, trong đó ghi nhận sự tăng trưởng ngày càng mạnh của nhóm hàng nông nghiệp (thuỷ sản, hạt điều, rau củ quả, gạo, đồ gỗ…) – mặt hàng thế mạnh của Việt Nam. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, tiềm năng của thị trường thế giới cũng như sự thay đổi của chuỗi giá trị rau quả Việt Nam rất hứa hẹn. Ngay tại thị trường trong nước, với hệ thống rau quả ngày càng chuyên nghiệp, có truy xuất nguồn gốc nhãn mác cung ứng cho các đô thị lớn đang tăng trưởng rất nhanh.

Theo Bộ Công Thương: rau quả của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Trung Quốc (2,4 tỷ USD). Đứng sau thị trường Trung Quốc là các thị trường Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Hà Lan, Malaysia, Thái Lan…