Kim ngạch xuất khẩu thanh long trong 8 tháng đầu năm đạt 567,88 triệu USD , chiếm 49,8% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm trái cây trong 8 tháng đầu năm 2016, tăng 123% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thống kê mới nhất của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chủ lực mặt hàng thanh long, chiếm 91,2% tổng kim ngạch, đạt 518,1 triệu USD, tăng 165,3% so với 8 tháng đầu năm ngoái. Tính riêng tháng 8/2016 đạt 81,22 triệu USD, tiếp tục tăng 18% so với tháng trước và tăng 248,5% so với tháng 8/2015.

Mỹ – thị trường xuất khẩu thanh long lớn thứ 2 của Việt Nam, đạt 11,64 triệu USD trong 8 tháng đầu năm nay, chiếm 2,1% tổng kim ngạch, tăng 48,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính riêng tháng 8/2016 đạt 476 nghìn USD, giảm 9% so với tháng trước nhưng tăng 195,2% so với tháng 8/2015.

Đáng chú ý, trong tháng 8/2016, Thái Lan trở thành thị trường xuất khẩu thanh long lớn thứ 2 của Việt Nam, kim ngạch đạt 1,09 triệu USD, tăng đột biến 73,3% so với tháng trước và tăng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái; lũy kế 8 tháng đầu năm nay đạt 9,73 triệu USD, chiếm 1,7% tỷ trọng, giảm 16,7% so với 8 tháng đầu năm ngoái.

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu thanh long sang thị trường Ôxtrâylia chỉ đạt 14 nghìn USD, tuy nhiên mức tăng trưởng tới 1.263,2% so với tháng trước. Nếu tiếp tục duy trì mức tăng trưởng 4 con số, tương lai không xa, Ôxtrâylia sẽ trở thành một trong các thị trường xuất khẩu chủ lực mặt hàng thanh long của nước.

Theo số liệu báo cáo của Hiệp hội Rau quả Việt Nam

Call Now ButtonGọi ngay để được tư vấn