Ngành tôm sẽ phục hồi vào cuối năm và nhiều doanh nghiệp đầu tư để tăng trưởng xuất khẩu

(Hà Nội 28.11) Theo VASEP, xuất khẩu tôm trong quý IV sẽ tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 1,14 tỉ USD. Như vậy, xuất khẩu tôm năm 2018 sẽ cán đích gần 3,8 tỉ USD, giảm nhẹ 2% so với năm 2017.
Xuất khẩu tôm có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu do giá tôm giảm và nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường chính yếu ớt. Xuất khẩu tôm Việt sang EU chiếm 24,4% trong tổng xuất khẩu mặt hàng này đi các thị trường và là thị trường nhập khẩu tôm Việt lớn nhất.

Nguồn: https://nhipcaudautu.vn/thuong-truong/nganh-tom-du-kien-dat-38-ti-usd-3327061/