fbpx

(TNC 22.1) Sau khi hoàn thành vào năm 2024, cầu Bến Rừng sẽ thay thế chо phà Bến Rừng hiện tại, là cửa ngõ chính thứ 3 kết nối trực tıếp Hải Phòng – Quảng Ninh bằng đường bộ. Dự án có quy mô xây dựng mới cầu Bến Rừng kết cấu vĩnh cửu vượt sông Đá Bạch có chiều dài khoảng 1.857,6m, với tổng mức đầᴜ tư 1.940,931 tỷ đồng,

Cầu Bến Rừng sẽ kết nối trực tiếp các Khu kinh tế, KCN Hải Phòng với Quảng Ninh như: 
KCN Bến Rừng, KCN VSIP (thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải) với KCN Đông Mai; 
KCN Sông Khoai (TX Quảng Yên, Quảng Ninh) với Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện.