fbpx

(TNC 5.5) Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm 2023, ước đạt 210,79 tỷ USD, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa  ước tính xuất siêu 6,35 tỷ USD. Sự sụt giảm kim ngạch xuất nhập khẩu này, theo Tổng cục Thống kê, chủ yếu do kinh tế thế giới còn gặp nhiều khó khăn, nhu cầu tiêu dùng giảm, dẫn tới đơn hàng giảm. Điều này ảnh hưởng đến cả sản xuất công nghiệp và xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Trong 4 tháng đầu năm 2023, theo Tổng cục Thống kê, có 20 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 83,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 57,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.