fbpx

(TNC 10.7) Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), có 262 / 329 doanh nghiệp thuộc 25 ngành hàng đạt tiêu chí xét chọn đã lọt vào Danh sách sơ tuyển “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020.


Theo đó,  Cuc XNK đã  xét chọn 262 doanh nghiệp trên cơ sở các tiêu chí quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, về việc chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường… của các doanh nghiệp.

Thực hiện công văn số 1271/BCT-XNK, Bộ Công Thương công bố Danh sách sơ tuyển Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020. Trong thời gian công bố Danh sách sơ tuyển, Bộ Công Thương mong nhận được những ý kiến tham gia góp ý của tổ chức, cá nhân đối với Danh sách sơ tuyển để hoàn chỉnh và triển khai công bố chính thức Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020, dự kiến vào ngày 15/8/2021.

Xem danh sách sơ tuyển Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020 tại đây.

https://congthuong.vn/262-doanh-nghiep-vao-danh-sach-so-tuyen-doanh-nghiep-xuat-khau-uy-tin-nam-2020-160289.html

Call Now ButtonGọi ngay để được tư vấn