fbpx

(TNC 19.7 ) Theo thống kê của Cục Hàng hải, trong sáu tháng đầu năm, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam ước hơn 425 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là mức tăng trưởng ổn định trong những tháng có dịch COVID-19. Trong số đó, hàng xuất khẩu đạt hơn 106 triệu tấn, tăng 9%; hàng nhập khẩu đạt hơn 133 triệu tấn, tăng 2%; hàng nội địa đạt gần 184 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng hàng container, sản lượng thông qua cảng biển ước khoảng 14,7 triệu tấn, tăng tới 21% so với cùng kỳ năm 2020 (hàng container xuất khẩu đạt hơn 4,8 triệu tấn, tăng 20%; hàng container nhập khẩu đạt hơn 4,7 triệu tấn, tăng 21%).

Một số khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua cao như khu vực Thái Bình tăng 65%, khu vực Đồng Tháp tăng 56%, khu vực Quảng Ngãi tăng 38%, khu vực Hải Phòng tăng gần 16% và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tăng gần 9%.
Một số khu vực cảng biển có tổng khối lượng hàng container thông qua tăng mạnh, đặc biệt là container xuất nhập khẩu như khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu tăng 41%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 16,4% và Hải Phòng tăng hơn 19,8%./.

(TTXVN)