fbpx
Ảnh minh họa 

(TNC 25.5)  Theo  Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành,  từ ngày 25-6 tới, học viên DNNVV khởi nghiệp sáng tạo được hổ trợ  tham gia đào tạo, huấn luyện chuyên sâu trong nước và nước ngoài, gồm học phí, tài liệu, ăn, ở, đi lại (bao gồm vé máy bay).

Nội dung các khóa đào tạo huấn luyện chuyên sâu ngắn hạn ở nước ngoài gồm: xây dựng, phát triển sản phẩm; thương mại hóa sản phẩm; phát triển thương mại điện tử; gọi vốn đầu tư; phát triển thị trường; kết nối mạng lưới khởi nghiệp và các nội dung khác theo nhu cầu của DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.
DNNVV được hỗ trợ duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện tử và được hỗ trợ tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo, gồm: phí, lệ phí tham gia cuộc thi; ăn, ở tại nước sở tại; đi lại (bao gồm vé máy bay); vận chuyển tài liệu, sản phẩm, trang thiết bị phục vụ tham gia cuộc thi.
DNNVV không bị hạn chế số lần hỗ trợ hoặc số lượng hợp đồng hỗ trợ đối với các nội dung hỗ trợ quy định nhưng phải đảm bảo không vượt quá tỉ lệ, định mức hỗ trợ tối đa quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.