fbpx

(TNC 9.6) Từ 1.7 các cảng biển trên địa bàn TP.HCM sẽ bắt đầu thu phí. Theo đó, đối với hàng nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan, hàng chuyển khẩu, mức phí là 2,2 triệu đồng/container 20 ft; 4,4 triệu đồng/container 40 ft và 50.000 đồng/tấn hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container. Đối với hàng xuất, nhập khẩu mở tờ khai ngoài TP. HCM, mức phí là 500.000 đồng/container 20 ft; 1 triệu đồng/container 40 ft; và 30.000 đồng/tấn hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container.

Đối với hàng xuất, nhập khẩu mở tờ khai tại TP. HCM, mức phí là 250.000 đồng/container 20 ft; 500.000 đồng/container 40 ft; và 15.000 đồng/tấn hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container.

 Cảng Cát Lái, thuộc nhóm 20 cảng biển lớn nhất thế giới,  

đảm nhận 33% khối lượng hàng container xuất nhập khẩu của cả nước.