fbpx

(TNC 9.6 ) – Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, PTT. Lê Minh Khái đề nghị UBND TPHCM nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các bộ, các cơ quan, sớm trình HĐND thành phố xem xét điều chỉnh phí hạ tầng cảng biển trong tháng 7-2022.
Theo đó, đối tượng thu phí hạ tầng cảng biển TPHCM cần có những lưu ý gồm việc quy định mức thu phí khác nhau đối với hàng hóa mở tờ khai tại TPHCM và hàng hóa mở tờ khai tại địa phương khác cần bảo đảm nguyên tắc công bằng, minh bạch, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định Luật Phí và lệ phí.

Đồng thời cần rà soát mức thu của hàng tạm nhập tái xuất, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu; rà soát sự phù hợp với các cam kết quốc tế, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó có hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về vận tải đường thủy.

Đồng thời xem xét điều chỉnh mức thu phí hợp lý đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu được vận chuyển bằng đường thủy nội địa theo Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 29-9-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa. 

Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị TPHCM sửa đổi nghị quyết về thu phí để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi. Ảnh: minh hoạ