Sáu tháng đầu năm 2018, khối lượng nông sản qua cửa khẩu Kim Thành – Lào Cai sang Vân Nam đạt khoảng 400.000 tấn, giá trị xuất khẩu đạt 300 triệu USD, tăng hơn 400% so với cùng kỳ năm 2017

(TNC 27.7) Với tốc độ tăng trưởng cao gấp 2,27 lần tốc độ tăng bình quân của thế giới trong 10 năm qua, Trung Quốc hiện đã vươn lên đứng thứ 2 thế giới về quy mô nhập khẩu nông sản, với tổng kim ngạch khoảng 155 tỷ USD, chiếm gần 10% tổng kim ngạch nhập khẩu nông sản thế giới. Tại Lạng Sơn, số liệu thống kê của cơ quan chức năng cho thấy, 6 tháng đầu năm 2018, lượng quả vải tươi xuất sang Trung Quốc qua tỉnh Quảng Tây là trên 60.000 tấn, vải khô 10.000 tấn (tương đương 40.000 tấn vải tươi), thanh long 300.000 tấn, xoài 200.000 tấn… Khối lượng nông sản Việt Nam xuất sang Trung Quốc cao gấp 8 lần khối lượng nông sản của Trung Quốc xuất vào Việt Nam. 

Nguồn: tapchitaichinh.vn