(TPHCM 17.12) Chia sẻ tại hội thảo “logistics xanh” ThS. Trần Anh Tuấn – Đại học Hàng hải Việt Nam: “Trong số tất cả các tuyến hành lang vận tải đường thủy nội địa của Việt Nam, đầu tư nâng cấp tuyến Hành lang 1 ĐBSCL-Vĩnh Long-TP. HCM sẽ đem lại mức lợi suất kinh tế trên kinh phí đầu tư nâng cao năng lực nhất, ước tính ở mức 16%, giảm các tác động môi trường ngoại lai. Nâng cấp tuyến hàng lang này nên được xem là một ưu tiên trong đầu tư phát triển. Ngoài ra, tuyến Hành lang 1 ĐBSH ở miền Bắc, nối liền Quảng Ninh với Việt Trì cũng là một phương án hiệu quả về kinh tế.

.A.F. Van Ahee, Đại diện cho STC Nestra Hà Lan thuộc tập đoàn STC chia sẻ tại hội thảo :Vận tải thủy nội địa bao gồm vận tải đường sông và vận tải ven biển được coi là phương thức vận tải sạch do sử dụng ít nhiên liệu hóa thạch, thải ít khí nhà kính và an toàn hơn so với các phương thức vận tải khác. Chiến lược xây dựng chuỗi cung ứng xanh bền vững phụ thuộc phần lớn vào yếu tố áp dụng công nghệ…

Nguồn: vlr.vn/logistics/phat-trien-van-tai-thuy-noi-dia-theo-huong-logistics-xanh-5549.vlr

Call Now ButtonGọi ngay để được tư vấn