fbpx

(TNC 15.12)

Theo xếp hạng được công bố mới đây của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Việt Nam liên tục nằm trong nhóm 30 nước, vùng lãnh thổ có trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa lớn nhất trên phạm vi toàn cầu trong những năm gần đây.  Theo đó, tổng giá trị xuất nhập khẩu năm 2017 đạt mức 400 tỉ USD, năm 2019 đạt 500 tỉ USD, đến hết tháng 11-2021 đạt mốc 600 tỉ USD.Trong năm nay, tính đến tháng 12-2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt mốc 700 tỉ USD.
Số liệu thống kê cũng cho thấy từ năm 2012, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam đạt thặng dư liên tục sau một thời gian dài nhập siêu. Năm 2021 Việt Nam xuất siêu khoảng 8 tỉ USD, và trong năm 2022 giá trị xuất siêu dự báo tăng lên khoảng 10 tỉ USD.
Cùng thời gian này, dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam cũng gia tăng mạnh mẽ. Khu vực doanh nghiệp FDI liên tục chiếm trên 70% giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong những năm gần đây. Thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam hiện nay là Mỹ và EU, trong khi thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc.

Kể từ năm 2019, Việt Nam xếp thứ 2 trong khối ASEAN về giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu, vượt qua Thái Lan, Malaysia, chỉ xếp sau Singapore về tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa.

(Theo https://moit.gov.vn)