fbpx

( TNC 26.10) The tin từ Bộ Công Thương, tính đến ngày 21/10 kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã đạt 620 tỷ USD. Như vậy chỉ còn thiếu hơn 40 tỷ USD nữa là bằng số của năm 2021, đồng thời xuất siêu ghi nhận gần 8 tỷ USD.

Hiện Việt Nam có 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, cao hơn 2 mặt hàng so với cùng kỳ năm trước. đặc biệt tăng trưởng tập trung ở các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh và khai thác tốt các FTA như: Hàng dệt may (tăng 24%) và da giày (tăng 36%).

Tuy nhiên, theo Bộ Công Thương, xuất khẩu tăng trưởng cao nhưng chưa thật sự bền vững, xuất khẩu vẫn phụ thuộc vào khu vực FDI (chiếm hơn 74%), tốc độ đa dạng hóa thị trường ở một số sản phẩm (như rau quả) còn chậm nên chưa có khả năng đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng của các thị trường và các ưu đãi thuế quan từ các FTA đã ký kết.

Được lợi nhờ giá tăng, xuất khẩu cà phê dự kiến đạt 4 tỷ USD vào cuối năm nay.